logoTNTT

Từ ngày 5/7/2015, học bổ sung môn Lý thuyết Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể 3 cấp.  

 
 
 
 
You are here:: KỸ NĂNG Mật thư Dấu Đường
 
 

Dấu Đường

Dấu đường là một phần chuyên môn căn bản, dùng khi vào Samạc và trong trò chơi lớn. Dãu đường có thể dạy cho các em ngành Ấu trở lên.

Dấu Đường Thiên Nhiên