logoTNTT

 
 
 
 
You are here:: GIÁO LÝ Tài liệu Nghiên Cứu Phần 3: Đời sống trong Đức Kitô - Mục 2: 10 điều Răn - Điều răn 8: Ngươi không được làm chứng gian
 
 

Phần 3: Đời sống trong Đức Kitô - Mục 2: 10 điều Răn - Điều răn 8: Ngươi không được làm chứng gian

Chỉ mục bài viết
Phần 3: Đời sống trong Đức Kitô - Mục 2: 10 điều Răn
Đệ nhị luật 5, 6-21
Đạo đức Chúa Trời có 10 điều răn
Điều răn 1: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi...
Điều răn 2: Ngươi không được kêu tên Thiên Chúa cách bất xứng
Điều răn 3: Ngươi phải thánh hóa ngày của Đức Chúa
Điều răn 4: Ngươi hãy thảo kính cha mẹ
Điều răn 5: Ngươi không được giết người
Điều răn 6: Ngươi không được ngoại tình
Điều răn 7: Ngươi không được trộm cắp
Điều răn 8: Ngươi không được làm chứng gian
Điều răn 9: Ngươi không được ham muốn vợ người ta
Điều răn 10: Ngươi không được ham muốn tài sản của người ta
Tất cả các trang

 

ĐIỀU RĂN THỨ TÁM: NGƯƠI KHÔNG ÐƯỢC LÀM CHỨNG GIAN

521. Con người có bổn phận nào đối với chân lý?

2464-2470

2504

Mọi người đều được kêu gọi phải thành thật và trung thực trong hành động cũng như trong lời nói, buộc phải tìm kiếm và gắn bó với chân lý, hướng cuộc đời mình theo các đòi hỏi của chân lý. Trong Ðức Giêsu Kitô, chân lý về Thiên Chúa được tỏ hiện cách trọn vẹn. Người là Chân Lý. Ai bước theo Người, phải sống trong Thánh Thần chân lý và tránh xa lối sống hai mặt, dối trá và giả hình.

522. Người Kitô hữu làm chứng cho chân lý như thế nào?

2471-2474

2505-2506

Người Kitô hữu phải làm chứng cho chân lý Tin Mừng trong mọi lãnh vực của hoạt động công khai và riêng tư, dù phải hy sinh mạng sống mình, nếu cần thiết. Tử đạo là chứng từ cao cả nhất cho chân lý đức tin.

523. Ðiều răn thứ tám cấm những gì?

2475-2487

2507-2509

Ðiều răn thứ tám cấm:

- làm chứng dối, thề thốt và dối trá; mức độ nặng nhẹ căn cứ trên sự sai lệch của sự thật, trên những hoàn cảnh, trên những ý hướng của kẻ nói dối và mức độ thiệt hại mà các nạn nhân phải gánh chịu;

- phán đoán hồ đồ, nói xấu, vu khống, bôi nhọ, là những tội làm giảm hay phá hoại uy tín và danh dự mà mỗi người có quyền hưởng.

- nịnh hót, tâng bốc và xu nịnh, nhất là khi nhằm mục đích phạm tội trọng hay thủ lợi bất chính.

Tất cả tội phạm nghịch với sự thật buộc phải đền bù lại nếu gây tai hại cho kẻ khác.

524. Ðiều răn thứ tám đòi buộc những gì?

2488-2492

2510-2511

Ðiều răn thứ tám đòi buộc chúng ta phải tôn trọng sự thật, kèm theo sự tế nhị của đức ái: trong lãnh vực truyền thông và thông tin, phải biết đánh giá lợi ích riêng và lợi ích chung, bảo vệ đời sống riêng tư, tránh gây gương xấu. Phải luôn bảo vệ các bí mật nghề nghiệp, trừ những trường hợp ngoại lệ, và vì những lý do nghiêm trọng và cân xứng. Cũng phải tôn trọng những chuyện tâm sự mà chúng ta đã hứa giữ bí mật.

525. Phải sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội thế nào?

2493-2499

2512

Thông tin bằng các phương tiện truyền thông phải phục vụ ích lợi chung; về nội dung, thông tin phải luôn đúng sự thật và trong giới hạn của công lý và bác ái, phải mang tính chất toàn vẹn. Mặt khác, thông tin phải được diễn tả cách chân thật và thích hợp, cẩn thận tuân giữ các luật luân lý, các quyền lợi chính đáng và phẩm giá con người.

526. Ðâu là tương quan giữa chân lý, vẻ đẹp và mỹ thuật thánh?

2500-2503

2513

Chân lý tự bản chất là đẹp. Chân lý bao gồm sự huy hoàng của vẻ đẹp tinh thần. Ngoài lời nói, còn có nhiều cách diễn tả chân lý, đặc biệt là các tác phẩm nghệ thuật. Chúng là hoa trái của một tài năng được Thiên Chúa trao ban, và cố gắng của con người. Mỹ thuật thánh được xem là chân thật và đẹp đẽ, phải gợi lên và tôn vinh mầu nhiệm Thiên Chúa được mạc khải trong Ðức Kitô, phải dẫn đến tình yêu của Thiên Chúa và thờ lạy Ngài là Ðấng Sáng Tạo và Cứu Ðộ, là Vẻ đẹp tối cao của Chân lý và Tình yêu.