logoTNTT

 
 
 
 
You are here:: HƯỚNG TÂM LÊN Suy niệm & sống Lời Chúa Nguồn gốc Lễ Suy tôn Thánh Giá
 
 

Nguồn gốc Lễ Suy tôn Thánh Giá [14-9]

Hằng năm chúng ta cử hành Lễ Suy tôn Thánh giá Chúa Giêsu, được phụng vụ của Hội Thánh quy định là lễ kính, vào ngày 14 tháng Chín.

CrossTheo truyền thuyết, cây thập giá mà Chúa Giêsu đã chịu treo và chết trên đó được Thánh Hoàng hậu Hê-lê-na (255-328, lễ kính ngày 18-8), mẹ của Hoàng đế Công-tăng-ti-nô I (288-337), tìm được tại Giêrusalem và dựng lại tại nơi Chúa Giêsu đã bị đóng đinh, tức là trên đồi Canvê (Đồi Sọ), vào khoảng cuối thập niên thứ hai của thế kỷ IV.

Từ đó, người tín hữu đã sớm mừng kỷ niệm ngày tìm ra cây Thập giá của Chúa Giêsu. Việc mừng lễ này nhanh chóng lan rộng trong Giáo Hội Đông Phương và sau đó là khắp nơi trong Hội Thánh. Tại Rôma, trước Thánh Lễ mừng kính này còn có cuộc rước kiệu suy tôn Thánh giá rất long trọng từ đền thờ Đức Bà Cả đến đền thờ Thánh Gioan Latran.

Đầu thế kỷ VII, người Ba Tư tiến chiếm thánh địa Giêrusalem, tàn phá nhiều đền thờ; vua Ba Tư là Khosroês chiếm hữu cây Thánh giá dựng trên đồi Canvê. Hoàng đế Hê-ra-cơ-li-ô I (La Mã Đông phương, 610-641), sau 14 năm vừa thương thuyết vừa giao chiến với vua Ba Tư, đã lấy lại được cây Thánh giá và rước về Constantinople. Một năm sau đó, Hoàng đế Hê-ra-cơ-li-ô đưa trả Thánh giá về lại chỗ cũ, trên đồi Canvê.  
Truyền thuyến kể lại: Khi đưa Thánh giá về tới Giêrusalem, Hoàng đế Hê-ra-cơ-li-ô muốn đích thân vác Thánh giá trên vai tiến lên nhà thờ trên đồi Canvê. Nhưng trong khi đang tiến lên giữa bầu khí thinh lặng đầy cung kính, thì bỗng Hoàng đế cảm thấy không thể bước đi được nữa. Ngài bày tỏ nỗi kinh ngạc với vị thượng tế Da-ca-ri-a đi bên cạnh. Vị thượng tế thưa: “Hoàng thượng mặc cẩm bào trong khi Chúa Giêsu ăn mặc nghèo khó đã rảo qua các đường phố của thành này để tiến tới lễ hy sinh; Hoàng thượng đầu đội triều thiên vinh quang trong khi Chúa Giêsu đội mão gai ô nhục; Hoàng thượng đi giày trong khi Chúa Giêsu lê bước chân không...” Nghe vậy, Hoàng đế liền cởi bỏ phẩm phục sang trọng, bỏ giày, bỏ mũ, và tiếp tục vác Thánh giá lên đỉnh núi Sọ một cách dễ dàng.

Biến cố lạ lùng này cũng nằm trong nguồn gốc của Lễ Suy tôn Thánh giá Chúa Giê-su.

Trong các bài đọc của Thánh Lễ Suy tôn Thánh giá và trong các Giờ kinh Phụng vụ hôm nay, Hội Thánh hân hoan ca ngợi Thánh Giá, vì đó chính là công cụ Thiên Chúa dùng để cứu độ nhân loại. Nếu dưới bóng của cây trái cấm, tổ tiên con người đã phạm tội bất tuân và khiến cả nhân loại phải diệt vong, thì cây Thánh giá là nguồn gốc ơn cứu độ vĩnh cửu Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy Chúa,
chúng con chúc tụng Chúa,
vì Chúa đã dùng cây Thánh giá mà cứu chuộc nhân loại.

(Suy tầm)