logoTNTT

 
 
 
 
You are here:: HƯỚNG TÂM LÊN Suy niệm & sống Lời Chúa Sứ điệp từ trời cao
 
 

Sứ điệp từ trời cao

5 phút cho Lời Chúa - Lễ Truyền Tin - 26/3/2012 - Lc 1,26-38.

“Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu.” (Lc 1,31)

Truyen_tinSuy niệm: Một thiếu nữ nguyện giữ mình đồng trinh khi nghe “thụ thai” thì vô cùng bối rối như “sét đánh ngang tai” vậy. Và nếu chấp nhận “sinh hạ một con trai” thì ai sẽ hiểu cho mình đây? Một thôn nữ có là gì để rồi đây phải tự mình thanh minh cho chuyện mang thai, và nếu thanh minh thì có ai chấp nhận không? Hàng chục câu hỏi hiện ra trong đầu Đức Maria trong giờ phút Mẹ được sứ thần Gabrien loan báo. Nhưng sau khi được sứ thần giải thích Mẹ đã nhận lời, dù những ngày tháng sắp tới có chuyển biến ra sao đi nữa. Chấp nhận thuận theo sứ điệp từ trời cao vẫn hơn là cố thủ theo ý riêng mình. Điều này khiến Mẹ “đẹp lòng” Thiên Chúa.

Mời Bạn: Bạn có bao giờ phải lúng túng khi đón nhận một tin, một ý kiến khác với quan điểm của mình chưa, nhất là khi ý kiến đó mang đầy tính tích cực và thuyết phục? Và bạn đã xử trí như thế nào? Vui lòng đón nhận hay biện minh, thoái thác?

Chia sẻ: Hãy biết bàn hỏi, cân nhắc trong những việc hệ trọng của cuộc sống (chịu chức, khấn dòng, hôn phối…) để quyết định của mình không sai lầm, không gây hối tiếc về sau.

Sống Lời Chúa: Hãy tâm niệm lời này: - “Con là ai mà dám cưỡng lại ý Chúa?” - “Xin cho ý Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời!”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Mẹ Maria dù chưa hiểu hết kế hoạch của Chúa nhưng đã không ngần ngại thưa “Xin Vâng.” Xin cho con học được bài học khiêm nhường phó thác này để con làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Amen.

(Nguồn: kinhthanhvn.org)